Projekt Logotypu
PMR Legal Advisory
 Katowice
05.2014
Corel Draw + Photoshop

Projekt graficzny logotypu dla firmy PMR Legal Advisory z Katowic zajmującej się doradztwem prawnym. Nazwa PMR wywodzi się od imion Trojga współwłaścicieli firmy.  Podstawowym elementem zlecenia było stworzenie logotypu w oparciu o otrzymane wytyczne oraz projektu teczki firmowej. Pozostałe elementów identyfikacji wizualnej stanowią jedynie przykład zastosowania – nie konkretne rozwiązanie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE PROJEKTY: