blox projekt dyplomowy Piotr Zabłocki

Jako że jesteśmy pochłonięci pracami nad kolejnymi projektami zachęcam do zaczytania się w projekt dyplomowy wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Piotr Zabłocki, 2011r.). Jest to projekt teoretyczny, a w zasadzie badania teoretyczne dotyczące między innymi Katowic i okolic DTŚ. Projekt dyplomowy Blox – koncepcja systemu mobilnych struktur mieszkalnych został nominowany do nagrody w XIV edycji konkursu im. Prof. Z. Majerskiego na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przechodząc do samego opracowania – dotyczy ono wizji i kierunku rozwoju współczesnego miasta i jego mieszkańców – typowej rodziny. Badania prowadzone na przełomie lat 2010-2011 a także ich wynik czyli projekt koncepcyjny struktury i sposobu mieszkania w nowoczesnym mieście zyskał przychylne recenzje w gronie architektów akademickich i nie tylko.

Obiekt będący przedmiotem projektu dyplomowego to nowoczesny wieżowiec mieszkalny należący do globalnego systemu, gdzie jednostki mieszkalne nazwane bloxami mogą być transportowane między różnymi lokalizacjami. Zaprojektowany budynek mieści się w Katowicach – w centrum konurbacji Górnośląskiej. Jego prosta forma, a zarazem zawansowana technologia są odzwierciedleniem postępu technologicznego i zmian społecznych, jakie moim zdaniem nas czekają. Jest to projekt teoretyczny, który może kształtować pogląd na przyszłość nowoczesnego miasta i rozwój społeczny kultury europejskiej.

Zobacz pełną wersję dyplomu wraz z wszystkimi grafikami

Leave a Reply